mandag den 24. marts 2008

Plastiksuppe i Stillehavet

I Stillehavet er der et område, hvor store mængder affald flyder rundt. Det er 90% plastik, fx flasker, fodbolde og plastikposer. Arealet af området er større end USA. Affaldet koster- ifølge FN's miljøprogram - over 1 million havfugle og 100.000 havpattedyr livet hvert år.
Greenpeace har en animation af, hvordan affaldet driver rundt med havstrømmene.
Illustrationen er fra en artikel om problemet i Daily Mail