torsdag den 20. marts 2008

Verdens Vanddag

Den 22. marts er Verdens Vanddag. Siden 1992 har dagen været markeret, for at understrege betydning af, at vi passer på vandresurserne. Rundt om i landet markeres dagen med forskellige aktiviteter.
På nettet findes materialer til undervisningsbrug:
Vandets Vej er en fin side til undervisningsbrug. Spildevandscenter Avedøre I/S har også materialer til undervisning.
Det Globale Miljø rummer forskellige undervisningsresurser.
På Globalis.dk er vand et tema. Her kan hentes statistiske oplysninger fra hele verden.