fredag den 7. september 2007

Vandhulsundersøgelser

Vandhuller er som naturtype den mest talrige her i landet. Vandhuller større end 100 m2 er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Der findes ikke en entydig definition på vandhuller, men man fx tale om vandområder under 1 ha. Disse områder karakteriseres ofte ved, at der ikke er tilløb og afl øb til vandhullet, hvilket betyder, at der ikke naturligt forekommer fi sk. Da vandhuller er forholdsvis små lokaliteter, er påvirkningen fra omgivelserne af stor betydning. Derfor er vandhullernes natur- og vandkvalitet meget afhængig af de omkringliggende arealer. Søer større end 1 ha behandles i vandkvalitetsplanen.
I Danske naturtyper (3140, 3150 og 3160) kan man finde korte beskrivelser af forskellige sø- og vandhulstyper.
Nu er hjemmesiden til Vandtjek kommet igang. Målet er at mange klasser og andre grupper registrerer og undersøger lokale vandhuller. Det giver oplevelser og indsigt samtidig med, at der samles en masse data om Danmarks vandhuller. Der er hjælp at hente på hjemmesiden. Her på siden kan man under Dowmload finde Dyre- og blomstertavler og Smådyrsnøgle. Hvidovre Naturskole har en lille nøgle til vandhulsdyr. I Skov- og naturstyrelsens udgivelse Småsøer og vandhuller kan man finde en del baggrundsmateriale.
Kalvebod Naturskole har ideer til hvad en emnekasse skal indeholde samt ideer og aktiviteter.