søndag den 17. juni 2007

Find planter og dyr

Skov- og Naturstyrelsen har nogle plancher med dyr og planter, der vil være velegnede at tage med, når man har børn med ude i naturen: