lørdag den 8. september 2007

Kurt Gödel

Septembernummeret af Ud & Se rummer en artikel om den østrigske matematiker Kurt Gödel, der er mest kendt for sine to ufuldstændighedssætninger inden for matematisk logik. Disse ødelagde håbet om at opbygge sikre, modsigelsesfrie systemer inden for matematikken. Aktuel Naturvidenskab 6/2006 har også en artikel om Kurt Gödel. Her peges på, at en af konsekvenserne af ufuldstændighedssætningerne er, at en computer ikke kan tænke og bedrive matematik som et menneske.
Gödel flygtede til USA og blev hjulpet til amerikansk statsborgerskab af Einstein.