lørdag den 26. maj 2007

Udeskolekonference

Nu foreligger programmet for den nordiske-baltiske konferencen om udeskole, der finder sted 24.-25. januar 2008 på Vingstedcentret i Vejle. Der er bl.a. oplæg om udeskole i Estland, Norge, Sverige og Danmark. Et af indlæggene er "Utomhuspædago-gikkens enestående paradoks – aktivitet for kroppen og fred for sjælen" en forelæsning ved Britt Louise Theglander, svensk hjerneforsker, læge og lærer.