mandag den 28. maj 2007

Gensplejset gær finder sprængstof

Molekylærbiologen Danny Dhanasekaran fra Temple University i Philadelphia har gensplejset gener for rottens lugtereceptorer og et gen, der får vandmanden til at lyse grønt, med gær, som dermed kan detektere, når der er sprængstof i nærheden. Rotters evne til at lugte sprængstoffet TNT er hermed overført til gær.
Der er mulighed for, at den en dag kan puttes i patroner, der føres ind i en sensor på en lommecomputer. Den kan så bruges til at afsløre eventuelle bombetrusler ved fx banegårde og lufthavne.