fredag den 25. maj 2007

Stenbronatur

Naturhistorisk Museum Århus har startet et nyt projekt, Stenbronatur.
Formålet med projektet er bl.a. at få mere viden om samspillet mellem mennesker og dyr i byen. Derfor vil vi gerne høre om både gode og dårlige oplevelser med byens dyr. Samtidig vil projektet gøre opmærksom på nogle af de naturoplevelser, man kan få inden for bygrænsen. Fra projektets hjemmeside kan hentes masser af gode ideer til undervisning i såvel natur/teknik som biologi. Københavns Kommune har udgivet foldere om byens parker. Heri findes oplysninger om dyre- og plantelivet i parkerne. Hvidovre Kommune har et lille opslag om Dyr i byen. Dyrenes Beskyttelse har materialer om dyrene i vore omgivelser og et opslag om Vildanden i byen. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde oplysninger om dyr og planter, der er omfattet af en eller anden form for beskyttelse.