mandag den 16. april 2007

Større belastning på vore veje og mangel på råstoffet sand har fået COWI til at gå nye veje. (COWIfeature side 18)
En klassisk form for stabilisering giver mere holdbare veje.
I stedet for at udskifte store mængder slap jord kan man stabilisere den bløde ler med brændt kalk.
Dermed sparer man mere end en million kroner pr. kilometer motorvej, man sparer store mængder råstoffer, og man formindsker miljøbelastningen ved ikke at transportere materialer væk. Vejdirektoratet har fået miljøpris for metoden.