lørdag den 14. april 2007

Fra DM til EM

Lærer Finn Skaarup Jensen vandt Science on Stage prestigefyldte hovedpræmie på 4.000 euro for at have udviklet et naturviden-skabeligt undervisnings-projekt, hvor elever helt ned i 7. klasse lærer at bygge deres egne robotter ved hjælp af simple materialer, som alle har – træ, strips og hydraulik i plastslanger og engangssprøjter. Projektet kaldet ”Robotter i det virkelige liv” består af robotten Robotto og tilhørende undervisningsmateriale. Robotto kan laves ud fra samlesæt og eleverne kan selv bygge videre.
Nogle af ideer bag kan ses i inspirationshæftet fra "Løft vandet"