onsdag den 18. april 2007

Ethanol som brændsel er ikke problemfrit

Bedst som man troede, at benzon tilført ethanol kunne være en fremtidig model på et bedre miljø, viser ny forskning det modsatte.

Igennem mange år har brasilianske biler kørt på ethanol - med stor succes.

Mere baggrundsviden kan hentes
her og her hvor principperne E85 Ethanol Flex Fuel forklares.