torsdag den 28. maj 2009

Dag 53

Nu er haletudserne udenfor næsten færdigudviklet. Èn af haletudserne har fået forben og bagben, men den har ikke fundet ud af at kravle på land, derfor har jeg sat den, og de andre haletudser ud i søen, hvor de kom fra.
Det var atter en solrig dag ved søen. Vandet var 22 grader i det lave vand, hvor haletudserne blev sat ud, vandet de kom fra var også 22 grader.

Billedet her er taget af den mest udviklede haletudse, den sidder på bunden af akvariet og billedet er taget gennem akvariets side, den er 14 mm lang.

Nu er forsøget med haletudserne slut.
Det er bekræftet at temperaturen har stor betydning for haletudsernes udvikling:
Forsøget gik ud på at undersøge forskellen i udviklingstiden fra æg til frø ved:
a - konstant temperatur (20 - 22 grader)
b - skiftende temperaturer (8 - 26 grader)
Resultaterne blev:
a - udviklingstid 40 dage
b - udviklingstid 53 dage
Der ar altså en forskel på 13 dage for de to forskellige betingelser, hvilket svarer til 33% langsommere ved skiftende temperaturer end ved konstant temperatur.
Eller 25% hurtigere ved konstant temperatur end ved skiftende temperaturer.
Alle andre parametre end temperaturen er de samme for de to akvarier:
- Æg fra samme sted i søen
- Vand fra samme sted i søen og skiftet på samme tid i de to akvarier
- Ingen fodring, haletudserne skal leve af de naturlige bakterier og alger i akvariet
- De to akvarier er placeret i sollys, så der dannes rigeligt med alger
- Der er lige mange friske vandpest i de to akvarier
- Vandpest udskiftes samtidigt i de to akvarier
Denne måde at lave forsøg kaldes "kontroleret forsøg", fordi alle parametre er holdt under kontrol og kun én af parametrene er ændret på de to forsøg.
At jeg lige har valgt 20 - 22 grader som den faste temperatur, og 8 - 26 grader som den skiftende temperatur er fastsat af mine muligheder; jeg har 20 - 22 grader inde i gangen, hvor inde-haletudserne var; og jeg har mellem 8 og 26 grader i min havestue, hvor ude-haletudserne var.
Min kollega Hanne Jeppesen havde et akvarie med haletudser i sin klasse, 1c! Disse haletudser blev færdigudviklet på 32 dage, altså langt hurtigere end i mit forsøg. Hannes forsøg var placeret midt i klasseværelset, så alle eleverne kunne se uviklingen. Hanne havde derfor taget så meget med af søen øvrige liv, at der var meget at se på for eleverne, haletudserne havde derfor helt andre betingelser end mine haletudser (de var også fra en anden sø), derfor kan forsøgene ikke direkte sammenlignes, men der er noget der tyder på, at det er bedre for haletudserne og deres udvikling, at de er sammen med flere forskellie planter og insekter. Hanne fjernede de store kødædende vandinsekter over i et andet akvarium inden de kunne nå at æde af haletudserne.