søndag den 23. december 2007

Kunstigt magnetfelt finder vand

Ved hjælp af et kunstigt magnetfelt er det muligt at finde grundvand. Undersøgelsen foregår fra joroverfladen og er besparende ved, at man ikke behøver foretage boringer.
I et loop sendes elektricitet gennem kabler rundt i overfladen. Det magnetfelt, der derved opstår får hydrigenprotonerne i vandet til at ændre retning. Når stømmen afbrydes, vender protonerne tilbage til sin oprindelige retning, der er bestem af jordens magnetfelt. Man måler på dette henfald og det giver et indtryk af omfanget af vand i det underligende jordområde.Tegningen er fra artiklen om MRscanning efter vand.