lørdag den 10. november 2007

FETA = det ydre geologiske kredsløb

Huskeregler kan være ok til at hjælpe lidt på vej. Her er en af dem:
F (foldning til bjerge) - E (erosion) af bjerge - T (transport af eroderet materiale) - A (aflejring af materialerne).
Terrasser gør ellers næsten utilgængelige bjergsider mulige at dyrke og holder på det eroderede materiale.

Ligeledes kan tegninger og animationer støtte forståelsen af komplicerede processer, som dem der er på spil i geologien.
webGeology findes mange fine animationer. Rock Cycle Animation er ligeledes illustrativ.
Andre links: