lørdag den 15. september 2007

Trækfugle

I P1's Spørgehjørnet kan man høre forklaringen på, hvorfor trækfugle flyver i formation. De sparer energi fordi den forreste fugls vingebevægelser skaber opdrift.
Her er uddybende forklaringer fra

Af udsendelsen fremgik det også, at stære i flok (sort sol) forsøger at overskide en angribende rovfugl, så dens fjer bliver klistret til og derved bliver rovfuglen forhindret i at flyve.