torsdag den 27. september 2007

Naturfagsdag på Århus Universitet

Aarhus Universitet afholder en naturfagsdag/skolelærerdag for
lærere i grundskolen torsdag den 11. oktober 2007 kl. 8.30-15.30/16.30.
Skolelærerdagen har temaet 'Energi'.
Der er p.t. 60 tilmeldte, men derer plads til lidt flere.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.