fredag den 28. september 2007

Fra spildevand til olie

Et dansk firma - SCF Technologies - har præsenteret et pilotanlæg, som hver time producere to kilo olie fra 20 kilo spildevandsslam. Teknikken kan også omdanne planterester til biodiesel. Perspektiver er, at forskellige organiske affaldsprodukter i flydende form kan omdannes til biodiesel. Grundfos er med ud udviklingen på pumpesiden.
Naturen er mange millioner år om processen.