tirsdag den 28. august 2007

Tjek vandet

Lige nu er der to projekter, der drejer sig om, at klasser kan undersøge henholdsvis drikkevand og vandmiljøet i søer.
Årets masseeksperiment handler om 'Bakterier i drikkevand'. Med simpelt udstyr kan alle skole- og gymnasieelever fra 0. Klasse til 3.g undersøge drikkevand for indholdet af bakterier og bidrage til vigtig viden om bakterier i vand. Både vandet fra hanen, vandet i drikkedunken, vandet i kaldevandsbeholderen på lærerværelset og hvad eleverne ellers er nysgerrige efter at undersøge. Deltagelse er gratis.

Projekt Vandtjek er et landsdækkende naturovervågningsprojekt, hvor skoleklasser undersøger og overvåger tilstanden i lokale vandhuller. Projektet baseres på en simpel, men anvendelig metode til bestemmelse af vandhullets generelle vandkvalitet og løber i første omgang fra 2007 til 2011. Resultaterne suppleres med en række andre oplysninger om vandhullerne og med børnenes egne oplevelser fra besøg og undersøgelser ved vandhullerne. Skolerne tilbydes en lang række undervisningsforløb og aktiviteter for en bred målgruppe og til en række forskellige fag.