søndag den 26. august 2007

Bertrand Russell

I det nyeste nummer af Ud&Se er der en artikel om den engelske matematiker og filosof Bertrand Russell. Russell er bl.a. kendt for Russells paradoks om mængden af mængder, der ikke er elementer i sig selv. Nogle mængder er medlemmer af sig selv, som f.eks. mængden af mængder med mere end tre medlemmer. Andre er det ikke, som f.eks. mængden af mængder med mindre end tre medlemmer. Vi ved derfor, at mængden af mængder som ikke er medlem af sig selv må eksistere, da vi kan identificere nogle af dens medlemmer. Vi indser da, at denne mængde er medlem af sig selv, hvis og kun hvis den ikke er medlem af sig selv: En selvmodsigelse.
Sammen med Einstein udformede han Russell-Einstein manifestet. I det opfordrede de videnskabsfolk til i deres videnskabelige virke at huske deres humanitet. Manifestet var en appel mod brug af atomvåben.