lørdag den 18. august 2007

Justering af naturfagene

Der er netop nedsat arbejdesgrupper, der skal justere folkeskolens fag - også naturfagene. Hensigten er bl.a. at styrke naturfagene. Arbejdet skal tage udgangspunkt i de anbefalinger, som syv ekspertudvalg kom med sidste år for fagene dansk, matematik, engelsk, naturfagene, samfundsfag, kristendomskundskab og historie. For naturfagenes vedkommende drejer det sig bl.a. om, at skabe sammenhæng mellem fagene, således at der er progression fra natur/teknik til de tre andre naturfag, og således at der skabes sammenhæng mellem de tre naturfag i de ældste klasser.