mandag den 4. august 2008

Fornyelser eller blot forandringer?

Der er i 2008 kommet flere udspil, der varsler ændringer i folkeskolen:
"Et Fælles Løft" er en rapport med anbefalinger til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed. Den 27. august afholdes på Experimentarium en konference, hvor rapportens konklusioner og anbefalinger drøftes. (Link til program.)

Fælles Mål II blev sendt til høring. Fagmålene er blevet justeret og der skal være fælles mål for 2 eller 3 af naturfagene i folkeskolens ældste klasser. De fremgår bl.a. af dias 11 i Peter Norrilds powerpoint fra marts.

Kort tid efter, at der er sket ændringer i folkeskolens afgangsprøver, er der kommet en rapport med forslag til modernisering af prøverne. Bl.a. er der forslag om flerfaglige prøver i naturfagene. hvis det bliver aktuelt, så skal vi måske hente gamle ideer frem, fra det år, vi havde en fælles naturfagsprøve.

Det bliver interessant at se, hvorvidt alle disse tiltag får en positiv betydning for naturfagene i folkeskolen.