lørdag den 12. januar 2008

Vinterfugletælling 2008

Den store Vinterfugletælling 2008 er gået i gang. Tællingen slutter søndag den 10. februar. Indtil da, kan du indberette de fugle du ser i dit område. Det kan være som led i undervisningen eller helt privat.
For klasser er der en konkurrencen, hvor man skal sende et billede fra skolen, hvor man kan se, hvordan eleverne fodrer fuglene.
Formålet er at stimulere interessen for fugle og at indsamle data om de danske fugle.
Kunstneren Carl Christian Tofte har tegnet en smuk fugleplakat til Den store Vinterfugletælling.

Se en af naturfagskonsulenterne fortælle om vinterfugletællingen.

Deltagere i Den Store Vinterfugletælling kan få tre gratis eksemplarer af Dansk Ornitologisk Forenings store medlemsblad Fugle og Natur. Her kan man læse spændende og aktuelle historier om fugle og deres vilkår i naturen omkring os.

I forbindelse med Den store Vinterfugletælling 2008 lancerer OBSnatur og Olympus en fotokonkurrence med temaet Vinterhavens fugle.