søndag den 27. januar 2008

Slam fra renseanlæg på landbrugsjord

DMU har netop udsendt en rapport om det slam fra renseanlæg, der spredes på landbrugsjord. Slammet indeholder miljøfremmede stoffer, som man frygter skal indgå i fødekæderne og dermed havne i vore fødevarer.
En del af slammet køres dog til Tyskland for at blive forbrændt. I Danmark er der miljøafgifter på afbrænding af slam.

Meget tyder på, at skatteministeren og miljøministeren nu vil kikke disse regler efter.