lørdag den 17. november 2007

Økologisk tøj

Noget af det mest forurenende ved produktion af cowboybukser er dyrkning af bomulden. Til 1 kg bomuld er der brugt op til 30.000 liter vand og et utal af sprøjtemidler. Ofte bruges der farvestoffer med mange forurenende tungmetaller til f.eks. en mørkeblå farve. Tungmetallerne ophobes i fødekæden og er giftige for vandlevende dyr.

Et af de største problemer ved dyrkning af afgrøden er, at den bliver angrebet af insekter, specielt sommerfugle ('bollworm'), hvis larver æder af planterne. Det er rapporteret, at sprøjtnings-hyppigheden i en afgrøde er steget fra fire til syv gange i 1980'erne til 15-20 sprøjtninger efter år 2000. Samtidig er der i 2005 rapporteret om akutte forgiftninger af bomuldsavlere og især deres medhjælpere, som ofte er kvinderne, der hjælper med at blande og fylde giften i sprøjterne.
Blandt de anvendte sprøjtemidler på bomuldsmarker er nogle af verdens farligste - f.eks. DDT (trods forbud) og methylparathion. Undersøgelser viser, at når bomuldsmarker sprøjtes fra fly, er det kun ca. 25% af sprøjtemidlerne, der rammer marken - resten forurener afgrøder på nærliggende marker.
Indien er det tredje største bomuldsproducerende land i verden efter USA og Kina. Mere end 60 millioner mennesker i Indien tjener til livets ophold ved at dyrke og forarbejde bomuld til tekstiler. Med ni millioner hektar i 2004/5 udgør den indiske produktion cirka 20 procent af arealet på verdensplan og i størrelsesordenen 12 procent af den samlede bomuldsproduktion.

Mere end 10 procent af verdens pesticidforbrug ender i bomuldsmarker. Man kan reducere det ved dyrkning af flere sorter, som er modstandsdygtige over for insekter og sygdomme.
Der laves mere og mere økologisk tøj. Selv Nike, Levis og Bono følger trop.
Kilder: