mandag den 15. oktober 2007

Rent drikkevand på skolerne!

Masseeksperimentet, som år ud på at måle bakterier i drikkevand, er slut.
Resultaterne er ikke entydige, der er store afvigelser i målingerne.
Ser man bort fra bakterieprøver med fremmed forurening, ser det fint ud for danske skolebørn:
Vand fra vandhaner og gennemløbs-vandkølere er rent (har ringe indhold bakterier).
Drikkedunke og vandbeholdere får hurtigt får et stort indhold af bakterier: En drikkedunk, som en elev har haft med i skoletasken hjemmefra, indeholder typisk mellem 400 og 600 bakterier pr ml; men da det fortrinvis er elevens egne bakterier, er der ingen risiko ved at drikke det.
Det er dog en god idé kun at drikke af sin egen flaske og ikke låne den ud til andre, for at undgå smitte.

På første billede tilsættes 1 ml af prøven til filmen.
På andet billede er resultatet fra skolens vandhane: 8 bakteriekolonier (én stor og 7 små).
På tredie billede er resultetet fra Spørring Å: ca 1500 bakteriekolonier.

Bakterier i drikkevandet er ikke nødvendigvis sundhedsskadelige, jeg har selv drukket af vandet fra Spørring Å uden problemer.

Denne undersøgelse siger intet om virus, som er den hyppigste grund til smitte.