lørdag den 27. oktober 2007

Intelligent desig forbudt i Sverige

Det svenske undervisningsministerium har gjort det forbudt at præsentere "Intelligent design" i biologiundervisningen, dette forbud gælder også religiøse friskoler.
Det burde ikke være nødvendigt med en lov, men desværre er der mange, der blander begreberne Videnskab og Religion sammen; de to begreber har intet med hinanden at gøre:

Naturvidenskab undersøger og beskriver hvordan verden fungerer, men siger intet om hvorfor.
Videnskab handler om det, vi ved og saglige argumenter er nødvendige, videnskaben siger derfor intet om det, der ligger udenfor vores viden.

Religion beskriver og forklarer hvorfor verden (og menneskene) eksisterer.
Religion handler om tro og argumenter er overflødige. Religion "forklarer" det vi ikke ved eller ikke kan forstå.

For at den Svenske undervisningslovgivning bliver komplet, bør de også forbyde naturfaglig undervisning i religionstimerne.