onsdag den 3. oktober 2007

Diamanter og rubiner på Grønland

Det canadiske ædelstenselskab True North Gems har fundet rubiner i Det røde Fjeld ved Fiskenæsset på Grønland. I det samme område er der fundet diamanter.
Fra Geus:
"Diamant er det hårdeste af alle kendte mineraler. Mohs' hårdhedsskala, der er en skala for ridsehårdhed, har diamant som det eneste mineral hårdheden 10. Rubin og safir har en hårdhed på 9. Springet i hårdhed fra 9 til 10 er enormt, hvilket blandt andet illustreres af at slibehårdheden for diamant er 140 gange større end slibehårdheden for rubin og safir. Diamant er et unikt materiale, der består af en tæt, krystallinsk form af kulstof, der er dannet under høje tryk- og temperaturforhold. Man skal 150 km ned i jorden for at finde de tryk, hvor diamanter dannes. Optimale forhold for dannelsen af diamanter kræver imidlertid, at de høje tryk kombineres med forholdsvis moderate temperaturer, idet for høje temperaturer vil resultere i dannelsen af grafit i stedet for diamanter. "
Der findes flere og flere værdifulde mineraler på Grønland. Det har betydning for fremtidige investeringer.