søndag den 1. juli 2007

Olie genindvindes fra dæk

Brugte bildæk hober sig op. På verdensplan regner man med at det bliver til 1,2 milliarder, hvert år. I Danmark kasseres årligt over 2 millioner dæk til personvogne og 300.000 til lastvogne. Fra 1993 har det i Danmark været påbudt at genanvende alle dæk. Genan er førende ved genanvendelse af stofferne i et dæk. Et amerikansk genindvindings- firma, Gershow Recycling, har taget patent på en metode til genindvinding af bl.a. olie fra brugte dæk. Ved at bombardere gummihjulene og plasticstykker fra bilen med mikrobølger, smadres materialernes kulstofkæder og bliver omdannet til gas og olie. 9,1 kilo bildæk bliver i maskinen omdannet til 4,54 liter dieselolie, 1,42 kubikmeter brændbar gas, et kilo stål og 3,40 kilo sorte kulstofpartikler.