tirsdag den 10. juli 2007

Nanopartikler til brintproduktion

DTU har forskere vist, at der sker en produktion af brint på molybdænkanten af nanopartikler af molybdændisulfid (MoS2). Brint kan bl.a. produceres ved elektrolyse af vand. Platin er en yderst velegnet katalysator for denne proces. Men platin er et kostbart og sjældent materiale. MoS2 er et billigere alternativ.