fredag den 20. juli 2007

Hvor kommer de invasive arter fra?

Den iberiske skovsnegl er slet ikke iberisk - dvs den stammer ikke fra Den iberiske Halvø (Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar), men man ved endnu ikke, hvor den så kommer fra.
Et andet eksempel på en invasiv art, som volder problemer i den danske natur, er kæmpe-bjørneklo. I URT maj 2003 beskrives hvordan planten er kommet ind i landet som prydplante, der siden har bredt sig i landskabet. Senest er det dræbergoplen, man har observeret i danske farvande. Den stammer oprindeligt fra Nordamerika og er sandsynligvis bragt hertil med skibenes balasttanke.