torsdag den 5. juli 2007

Flere fisk

Her er flere steder, hvor man kan hente information og inspiration om fisk og andre levende organismer i vandet:
Fiskepleje findes oplysninger om dyrene og økologien i vandet.
Ferskvandscentret AQUA har et fint undervisningsmateriale:
Søens fødekæder og fødenet
En side med fakta om fisk og skaldyr. Her er også en billedoversigt.
Skolefisk.dk har en oversigt over forskellige fisk mv. samt en oversigt over torskens anatomi illustreret / tekst samt lærervejledning hertil. Her er lidt om dissektion af fisk.
Den svenske side Vattenkikaren er også et besøg værd. Her kan man se livet på sandstranden, klippestranden, de frie vandmasser, muslingebanker, søgræsenge og koralrev.
Undersøgelse af åndedræt hos vanddyr.
Kysten et undervisningsmateriale http://naturcenterfosdalen.dk/kysten/