fredag den 22. juni 2007

Mere effektive solceller

Nanoforsker Martin Aagesen har fundet på at anvende et halvledermateriale til solceller. Materialet forventes at gøre solcellerne omkring 30 % mere effektive, fordi det absorberer alt lys. Anvendelsen af materialet i solceller betyder, at der ikke er behov for så meget rent silicium, som i traditionelle solceller. Med det nye materiale, der har en perfekt krystallinsk struktur, reduceres behovet for rent silicium til omkring 1%. Det vil betyde, at produktionen af solceller med det nye materiale vil blive langt billigere.