mandag den 25. juni 2007

Konferencen Fremtidens naturfag

Konferencernes målgruppe og formål:
Undervisere fra grundskole og ungdomsuddannelser, repræsentanter for virksomheder og andre uformelle læringsmiljøer. Formålet er bl.a. at skabe en tættere dialog for i fællesskab at fremme interessen for de naturvidenskabelige fag.

IT i naturfagene – hvorfor og hvordan?
Kan vi forbedre naturfagsundervisningen ved hjælp af digitale værktøjer til brug i aktiviteter som informationssøgning, simu­leringer, dataopsamlinger, oplevelser og udforskning? Hvordan oparbejder vi en evne til kritisk vurdering af net­baserede læremidler og virtuelle rum? Hvordan får vi konkretiseret de metoder og redskaber, der fal­der ind under denne betegnelse? Indfaldsvinklerne er mangfoldige, og sigtet med dagen er at formidle nye input og tanker i naturfagenes digitale verden samt at inspirere til dialog om visioner og begrænsninger i forhold til den konkrete implementering af IT-baserede under­visningsmidler.

Læs programmet her.