søndag den 6. maj 2007

Vandrefalk i Danmark

Efter over 50 års fravær er en af Danmarks sjældneste ynglefugle, vandrefalken, tilbage på Stevns Klint. Her forsvandt den som ynglefugl i 1950'erne. Et par vandrefalke har holdt fast til på klinten i over et år, og alt tyder på, at de vil yngle i år. Sidste år var hunfalken for ung, men i år er både hunnen og hannen ynglemodne. På Møns Klint har vandrefalken, som det eneste sted i Danmark, nu gennem flere år ynglet på de stejle kridtklinter mod Østersøen.