tirsdag den 15. maj 2007

Fornyelige og ikke-fornyelig energi

Ved sammenligning af energiforbrug for et træprodukt - en limtræsbjælke - og en stålbjælke med omtrent samme brugsegenskaber, dvs. at de fungerer ca. lige godt, kan man vurdere, hvad der er bedst for miljøet at bruge.

Resultatet af sammenligningen er, at limtræsbjælkens livsforløb overordnet giver en energigevinst, mens stålbjælkens giver et energiforbrug. Samtidigt er størstedelen af den energi, der medgår til fremstilling af limtræsbjælken baseret på fornyelig energi i modsætning til stålbjælken, der hovedsagelig forbruger ikke-fornyelig fossil energi.