lørdag den 21. april 2007

Insulin i mælk

Argentinske forskere har gensplejset og klonet sig frem til fire kalve - Patagonia 1, 2, 3 og 4 - der som voksne køer vil producere insulin i mælken. Forskerene forventer at 25 køer vil kunne producere insulin til 1,5 millioner diabetikere. Omkostningerne til insulinproduktionen vil blive 30 % mindre end den måde der bruges i dag.
Menneskegener for insulinproduktion er gensplejset ind i et kalveforster. Ved kloning er cellerne fra kalvefostret sat ind i fire køer. Herhjemme fremstilles insulin af gensplejset gær - først og fremmest af Novo Nordisk. Når gæren har været brugt til insulinfremstilling bruges den som gærfløde til grisefoder.