lørdag den 24. marts 2007

Ny læreruddannelse

Sidste forår vedtog Folketinget lovreform af læreruddannelsen. Den nye uddannelse er nu nærmere beskrevet i en uddannelsesbekendtgørelse. Under pkt 2.1 kan du læse om Fysik/kemi og natur/teknik – naturfagligt fællesforløb.