lørdag den 31. marts 2007

Glødepæren udfases

Lysproducerende industrier vil have regeringerne i EU til at støtte udfasningen af glødepæren. Derved kan der reduceres i CO2-udslippet. I Australien er der planer om at afskaffe glødepærer i løbet af de kommende to år. Elsparepærer indeholder små mængder kviksølv, men alligevel mindskes kviksølvudslippet ved at anvende elsparepærer i stedet for glødepærer.
En betydelig del af elektriciteten i Danmark produceres ved hjælp af kul, der indeholder små mængder kviksølv. Elproduktion med kul giver derfor et lille kviksølvudslip til atmosfæren.
Kviksølvforureningen er således større ved at producere en vis mængde lys med en glødepære end med en elsparepære, selv om elsparepæren f.eks. brændes efter brug. Hvis elsparepæren indsamles, og kviksølvet opsamles, falder regnestykket endnu mere ud til fordel for elsparepæren.Da elsparepærer indeholder små mængder kviksølv (1-4 mg pr. pære), bør elsparepærerne ikke smides i skraldespanden, når de er brændt ud. Aflevér derfor altid de udtjente elsparepærer til den kommunale indsamlingsordning for miljøaffald, f. eks på den lokale genbrugsstation. Kviksølvforureningen går især ud over områderne ved polerne.